Řešení zakázky

Po oslovení naší firmy zákazníkem jednou z možných kontaktních cest (viz. kontakt) se zpravidla další komunikace a postup odvíjí dvěma možnými způsoby nebo jejich kombinací:


Osobní schůzka

využívá se v případě, že lokalita, kde se bude kácet se nachází v okruhu cca. 40 km od Dolního Benešova, při větších vzdálenostech je zohledněn rozsah zakázky. Schůzka není zpoplatněna a řeší následující:


obhlídka stromu/ů a podmínek, v nichž se nachází a bude se kácet

stanovení technologického postupu práce, případně s ním spojených příprav místa kácení

stanovení předpokládané časové náročnosti realizace

konzultace specifických požadavků a přání zákazníka, zodpovězení dotazů

stanovení ceny

stanovení termínu realizace

případná dohoda či sepsání smlouvy o provedení práce


Elektronicky na dálku

prostřednictvím tel. hovorů a emailů, jimiž se řeší veškeré aspekty týkající se sjednání a realizace zakázky, podobně jako v případě osobní schůzky - využívá se při větších vzdálenostech či značné časové zaneprázdněnosti firmy nebo zákazníka. Neodmyslitelnou součástí tohoto způsobu sjednání zakázky je zaslání fotodokumentace z níž jasně vyplývá nebo lze alespoň odhadnout:


postavení (pozice) stromu/ů vůči objektům, el. vedení, komunikacím,…(vzdálenost, naklonění apod.)

parametry stromu/ů jako průměr, výška, zavětvení

druh terénu, v němž se bude pracovat

další možná specifika