Postup při kácení

Přesné směrové kácení "ze země"

Jedná se o klasický způsob kácení používaný běžně při těžbě dřeva (strom je kácen vcelku), avšak v místech, kde je omezený prostor pro jeho "položení", tudíž jsou zde kladeny vysoké nároky na přesnost práce, s níž úzce souvisí zkušenosti, schopnost předvídat a obezřetnost pilaře. Tento způsob používáme tam, kde to podmínky s ohledem zejména na bezpečnost umožňují. Užívají se zde pomůcky jako mechanické klíny, kalač, lanový napínák apod.


Postupné kácení "od koruny" pomocí lezecké techniky

po všech stránkách velmi náročná metoda kácení, kdy je strom postupně po částech "rozebírán" od koruny směrem dolů (dále jen špalkování). Tento způsob kácení je doménou činnosti firmy. Používá se tam, kde není z jakéhokoliv důvodu (prostor, zdravotní stav stromu apod.) možno kácet strom vcelku. Kácení může probíhat s ohledem na velikost a druh okolního prostoru dvěma způsoby:


jednoduché špalkování

- odkácené části se nechávají volně spadnout do prostoru pod strom nebo je jejich směr pádu částečně korigován použitím vhodného druhu řezu a náležitých pomůcek.


špalkování "do lana"

- odkácené části jsou navazovány na lano a následně pomocí soustavy kotvících prostředků, kladek, karabin, brzdy atd. směrovány a dále pak kontrolovaně spouštěny do volného prostoru.