Lemuři

Firma Lemuři se zabývá rizikovým kácením stromů ve ztížených podmínkách. Jedná se především o kácení v blízkosti budov, elektrického vedení, komunikací, na hřbitovech nebo v zahradách apod. Tedy všude tam, kde nelze vůbec, nebo jen s obtížemi, využít běžné směrové kácení.Riziko škod na majetku příp. újmy na zdraví se snažíme eliminovat, popř. snížit na únosnou mez prostřednictvím nabytých znalostí, dovedností a v neposlední řadě tolik cenných zkušeností zejména v pilařské, lezecké oblasti a souvisejících oborů. Bezpečně a efektivně provedená práce je neodmyslitelně spojena s kvalitním vybavením. Používáme stroje, nářadí a materiál značek Stihl, Lanex, Fiskars, apod. Spokojenost zákazníka je pro nás velmi důležitá.

Spokojenost zákazníka je pro nás velmi důležitá.

Přestože má naše práce dosud bezeškodní průběh, máme samozřejmě sjednané pojištění odpovědnosti za škody na zdraví či majetku s plněním do výše 10 mil. Kč.

Pracujeme pro úřady, firmy, soukromé osoby, za prací jsme schopni dojet takřka kdekoli, vzhledem k lokalizaci firmy je však naše působnost vztažena zejména na Moravskoslezský kraj. Všechny činnosti provádíme s ohledem k přírodě a ekologii.


Informace v Magazín Ostrava:

»»»Rizikové kácení stromů Ostrava«««