Fotogalerie

Čeladná - stromy u elektrického vedení:

Skácení několika vzrostlých stromů - jasany, buky, které zasahovaly větvemi na dráty elektrického vedení. Z důvodu hustého okolního porostu a elektrického vedení bylo vše skáceno postupným kácením pomocí lanové techniky.Kozmice - starý modřín:

Směrovým kácením ze země pokácen starý modřín, který byl uvnitř ztrouchnivělý.

                             Šilheřovice - skácení dvou stromů:

Provedeno skácení stromu, který byl částečně zavěšen na druhém stromu. Kácení se provádělo pomocí lezecké techniky z důvodu zachování druhého stromu a co nejmenšího poškození. Druhý strom byl nebezpečně nakloněn nad cestou a hrozilo, že spadne na plot u rodinného domu.

                                            Hať - skácení staré Lípy:

Skácení staé rozvětvené lípy, jejíž jedna část hrozila pádem na garáž u rodinného domu. Kácení bylo provedeno nejprve za použití lezecké techniky postupným ořezáním a spouštěním větví, poté byla zbývající část skácená do volného prostranství směrovým kácením.

                                            

                                            


                             


Velké Hoštice - ořez lípové aleje:

              
Šilheřovice:

Kácení smrku, výška 16,5 m.

                                            

                             


Dolní Benešov:

Kácení jabloně, ořez lípy a odstranění náletových dřevin.

                                            

                             


Hať - stará vrba:

              

                             

                                            


Darkovičky - suchý dub:

                       

               


Bohumín - postupné kácení:


               


Hať - postupné kácení na hřbitově:

                       


Vřesina - postupné kácení staré třešně:

                       

       


Hať - noční řezání zlomeného stromu:

               


Šilheřovice - skácení břízy:

               


Hať - staré vrby:

       

               


Hať - polom:Hať - suchý smrk:

                       


Hať - odstranění nebezpečně nakloných stromů:Šilheřovice - pokácení nebezpečně nakloněných stromů: